МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

БОАЖ - мэдээ

Олон улсын харилцаа

Эрүүл мэндийн яам