Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Бие даасан хууль (Я.Содбаатарыг чөлөөлөх )
Өргөн барьсан: 2018-12-04

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 0
УИХ Байр суурь