МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2016.06.07
Улстөр

ОХУ-тай хамтарч ажилласнаар үүсэх эрсдлүүдээс сэргийлж чадна

УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяатай ярилцлаа.

ОХУ-д айлчлал хийлээ. Энэ талаар тодруулахгүй юу?

Ажлын айлчлал амжилттай болсон. Энэ удаад тусгайлан хэд, хэдэн сэдвээр ярилцлаа.

Цаашид хэрэгжүүлэх ямар санаа, шийдлүүд байна вэ?

ОХУ-тай нийгмийн халамж, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, гэр бүлийн чиглэлээр хамтарч ажиллах шаардлагатай. Ижил, төстэй хууль тогтоомжууд бий. “Ээжүүдэд үзүүлэх дэмжлэг” гэсэн хөтөлбөрийг ОХУ амжилттай хэрэгжүүлдэг. Энэ нь олон хүүхэдтэй, тухайн гэр бүлд өгч буй төрийн дэмжлэг юм. Төрөөс бодитоор мөнгөн туслалцаагаар дэмждэг хөтөлбөр.

Манай улсад ч энэ хөтөлбөр зайлшгүй хэрэгжих шаардлагатай. Сүүлийн гурван жилд гэр бүл, хүүхдийг дэмжих лобби бүлэг үүнийг судалсан. ОХУ-аас биднийг дэмжиж, ажиллахаа илэрхийлсэн нь их чухал. Хамтарч ажилласнаар үүсэх эрсдлүүдээс сэргийлж чадна.

               Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү 

ШИНЭ МЭДЭЭ

Зөв жишиг 2016.10.10