Авлигын эсрэг парламентийн бүлэг байгуулагдав
Авлигын эсрэг бүлэг
2016.12.12
Улстөр

Авлигын эсрэг парламентийн бүлэг байгуулагдав

 Авлигын эсрэг бүлэгийн гишүүдтэй танилцана уу?

ШИНЭ МЭДЭЭ