ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих ББ ӨРХ ТӨВ нээгдлээ
2020.05.05
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих ББ ӨРХ ТӨВ нээгдлээ

ББ ӨРХ ТӨВ. ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих төвийг Эрдэнэт хотноо байгуулж байна. Энэхүү төв нь гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, олон улсын зах зээлд гаргах, худалдааны шинэ жишиг тогтоох, хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах гэсэн олон давуу талуудыг бий болгоно.

ШИНЭ МЭДЭЭ