2020.12.25
Эдийн засаг, Худалдаа

120 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН (2-р хэсэг )

ШӨХТГ-ын дарга Б.Бат-Эрдэнэ 2020 оны 8 дугаар сарын 19-нд томилогдсоноос хойш өнөөдрийн хүртэл хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын "120 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН"-2 хэсгийг хүргэж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ