Зөвшөөрөлгүй хашаалсан, хашаануудыг буулгах ажил үргэлжилж байна
2022.12.14
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Зөвшөөрөлгүй хашаалсан, хашаануудыг буулгах ажил үргэлжилж байна

Ямар ч зөвшөөрөлгүй хашаалсан хашаануудыг буулгаж хүн, мал, амьтан явах газруудыг чөлөөлсөөр байна. /2022-12-14/

Мөн газрын зөвшөөрөлтэй ч илүү гарган хашиж авсан хашаануудыг ч чөлөөлж байна. Хэн нэгэн давуу эрх эдлэхгүй. Хэнээс үл шалтгаалан хуулийн дагуу байх ёстой. Өчигдөр 36.1 га зөвшөөрөлгүй хашаалсан газрыг чөлөөлөн нийтийн эзэмшлийн талбайг нээж ажиллалаа. 

ШИНЭ МЭДЭЭ