Арбидол зэрэг вирусний эсрэг эмийн үнийн хяналт, шалгалтыг эхлүүллээ
2021.06.16
Эдийн засаг, Худалдаа

Арбидол зэрэг вирусний эсрэг эмийн үнийн хяналт, шалгалтыг эхлүүллээ

Коронавируст цар тахлын эмчилгээний удирдамжинд багтсан вирусний эсрэг эмийн зах зээл дэх үнэд хяналт, шалгалт хийх юм.

Уг шалгалтыг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар болон ШӨХТГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг вирусын эсрэг эмийн ширхгийн болон багцын үнэд хяналт, шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлүүдэд арга хэмжээ авч ажиллах юм.

Мөн Ковид-19 халдварын үед яаралтай горимоор импортлох нэг удаагийн зөвшөөрөлтэй бусад эмийн үнийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ