https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн Булган аймгийн МСҮТ-ийг дэмжиж ажиллана
2021.09.03
Орон нутгийн хөгжил

Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн Булган аймгийн МСҮТ-ийг дэмжиж ажиллана

Гишүүн энэ талаар өөрийн цахим хуудаснаа бичсэн байна.

Тэрээр

МСҮТ-үүдийн сургалтын чанарыг сайжруулахад үйлдвэрлэл практикийн материаллаг баазыг өргөжүүлэх нь чухал байдаг. Би өөрөө ТМС төгсөж амьдралынхаа гарааг эхэлсэн болохоор энэ асуудлыг маш сайн ойлгодог. Булганыхаа 2 МСҮТ-ийг дэмжиж, хамтран ажиллах талаар ярилцлаа. Хөдөө аж ахуйн МСҮТ-д байгаа шиг 3 хүлэмжийг 1 айл хашаандаа байрлуулаад, ногоогоо тариад ургуулчихсан байхад амьдрал цэцэглээд л явчихна. Шинэ хөдөө төсөл энэ боломжийг олгохыг зорьдог.

хэмээн бичсэн байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ