https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад 88 компьютер олголоо
2021.11.27
Эрүүл мэнд

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад 88 компьютер олголоо

Эрүүл Мэндийн Яамны санхүүжилтээр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 26, Өрхийн эмнэлэгүүдэд 2, Эрүүл мэндийн газарт 10, бүх сум, тосгоны Эрүүл мэндийн төвүүдэд тус бүр 3 ширхэг суурин компьютер олгож байна.

Сумдын эмнэлгүүдэд очих компьютерүүдийг УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ Эрүүл мэндийн газарт хүлээлгэн өглөө. Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжүүдийг сайжруулахад цаашид түлхүү анхаарч ажиллахаа гишүүн илэрхийллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ