МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.11.09
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Дундговь аймагт "Шинэ Хөдөө" төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ

Дундговь аймагт УИХ-ын гишүүн Г.Мөнхцэцэгийн санаачилгаар боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт "Эх соёл" "Эх үндэс" "Ижий говь" төслүүд хэрэгжиж байна. Мөн "Шинэ хөдөө" хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ