https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн төсөлтэй "Шинэ хөдөө" төсөлтэй хамтран ажиллана
2021.11.11
Гадаад харилцаа

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн төсөлтэй "Шинэ хөдөө" төсөлтэй хамтран ажиллана

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн (GIZ) “Эдийн засгийн өсөлт, бизнес эрхэлтийг дэмжих” (Progres) төсөлтэй "Шинэ хөдөө" төсөл хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Энэ төсөлтэй Булган аймгийн бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, газар тариалан, мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэд, хоршоо, нөхөрлөл, аж ахуй нэгжүүдийг чадавхжуулах сургалтад хамруулах, шинэ дэвшилтэт технологи инновацийг нэвтрүүлэх, тоног төхөөрөмж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зэргээр 4 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ