https 178
2021.12.09
Эдийн засаг, Худалдаа

Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авахын тулд зургаан сарын хугацаа зарцуулж байна

Төрийн байгуулгаас олгодог тусгай зөвшөөрлийн тоо өссөн нь аж ахуй нэгжүүдэд хүндрэл учруулж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ