https 178
2022.01.08
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэхийн тулд зах зээлийг хамгаалах хэрэгтэй

Энэ жил ЖДҮ-ийг дэмжихэд аж ахуй нэгжид 20 тэрбум төгрөгний хөнгөлөлттэй зээл олгоно. 

ШИНЭ МЭДЭЭ