2022.02.25
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

С.Мөнхбат: 21 аймагт шинжлэх ухааны салбар зөвлөлийг байгуулна

БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газрын дарга доктор, дэд профессор С.Мөнхбат: Сургалт зонхилсон хэв маягаас судалгааны их сургууль болж хөгжих шаардлагатай

ШИНЭ МЭДЭЭ