2022.06.22
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Хүүхдүүд цөлжилтийг гэрэл зургаар дамжуулан харуулжээ

Манай улсын газар нутгийн 76,9% хөрсний доройтолд өртжээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ