2022.08.17
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Б.Бат-Эрдэнэ: Гүний ус ашигладаг асуудлыг цэгцлэх ёстой

Б.Бат-Эрдэнэ:  2030 он гэхэд монгол улсын цэвдгийн 25 хувь нь устана.

ШИНЭ МЭДЭЭ