2022.10.03
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

"Clean up" төслийн хүрээнд богд уулын хогийг цэвэрлэлээ

ШИНЭ МЭДЭЭ