2022.11.08
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

"Туул голын сав газрын тулгамдсан асуудал, цаашид авах арга хэмжээ" хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

ШИНЭ МЭДЭЭ