МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Малчдад эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх эмч нарын баг ажиллаж байна
2024.02.22
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Малчдад эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх эмч нарын баг ажиллаж байна

Өвөлжилт нэн хүндэрсэн Төв аймгийн Эрдэнэсант, Өндөрширээт, Лүн, Алтанбулаг сумдад УИХ-ын гишүүн Н.Энхболд, Засгийн газрын гишүүн Сангийн сайд Б.Жавхлан, Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар нараар ахлуулсан томилгоот бүлэг ажиллаж байна.

Зудын эрсдэлийг хохирол багатай даван туулахад нэн түрүүнд шаардлагатай байгаа өвс тэжээлийг улсын нөөцөөс сумдад хуваарилан хүргүүлж байна. Мөн зам харгуй гаргахад шаардлагатай түлш, шатахууны зардал болон туулах чадвар сайтай машин техник хэрэгслээр хангах асуудлуудыг холбогдох байгууллагад хандан шуурхай шийдвэрлэлээ.

Мөн малчдад эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх эмч нарын баг ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ