https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

HR Directors SUMMIT 2016
2016.11.21
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Хүний Нөөц Хариуцсан Удирдах ажилтнуудын үндэсний зөвлөгөөн болов

Монгол Улсын Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам, Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Үндэсний Зөвлөлийн хамтран зохион байгуулсан HR Directors SUMMIT 2016 буюу Хүний Нөөц Хариуцсан Удирдах ажилтнуудын үндэсний зөвлөгөөн амжилттай зохион байгууллагадлаа.

Энэ удаагийн зөвлөгөөн төрийн байгууллага, судлаач эрдэмтэд, бизнесийн байгууллагын төлөөлөл өргөн хүрээтэй оролцож байгаа нь онцлого юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ