МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.06.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлд олон нийтийн саналыг авч байна

2019 оныг Монгол Улсын Засгийн газраас "Хүүхэд хамгааллын жил" болгон зарласан. Энэ хүрээнд хүүхэд хөгжил, хамгааллын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд олон нийтийн саналыг авч эхэлсэн байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ