МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Боловсролын мастер төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох хэлэлцүүлэг эхэллээ
2019.10.21
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Боловсролын мастер төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох хэлэлцүүлэг эхэллээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, НҮБ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Азийн хөгжлийн банкны ТА376 –Мон: “Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл”- хамтран “Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц: Боловсролын дэд салбарын хөгжлийн тэргүүлэх асуудлууд” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.

2018 оны 2 сард АХБ, БСШУСЯ болон Сангийн яам “Боловсролын салбарын Мастер төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх” төслийн санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд, Монгол улсын боловсролын салбарын Мастер төлөвлөгөө /БСМТ/ боловсруулах ажлыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Азийн Хөгжлийн Банкны техникийн туслалцааны төслийн багтай хамтран 2018 оны 6 сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Өнгөрөгч хугацаанд шинэ мастер төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай салбарын болон дэд салбарын судалгаа, нарийвчилсан үнэлгээ хийхээс гадна бодлогын цогц дүн шинжилгээ хийх, бодлогын симуляцийн загвар боловсруулах үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх 2 удаагийн сургалтыг АХБ, ДБ, НҮБ зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хамтран Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан.

Энэ удаагийн хэлэлцүүлэг нь боловсролын салбарын Мастер төлөвлөгөө боловсруулах ерөнхий болон дэд ажлын хэсэг, үндэсний экспэртүүд хамтран хийсэн салбарын судалгаа болон бусад олон улсын донор байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэсэн салбарын судалгааны дүнд үндэслэн дэд салбар бүрийн тэргүүлэх чиглэлийн асуудлуудыг оролцогч талуудын санал, зөвлөмжид тулгуурлан тодорхойлох, зорилготой юм.

Хэлэлцүүлэгт БСШУСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайхан, бодлогын газрын дарга нар, холбогдох мэргэжилтнүүд, харъяа байгууллагын төлөөлөл, ҮСХ, Сангийн яам, ҮХГ зэрэг төрийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, олон улсын байгууллагын төлөөлөл оролцож байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ