МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулсан талаарх ажлаа тайлагналаа
2019.10.23
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулсан талаарх ажлаа тайлагналаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Япон Улсын сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн “Баруун бүсийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төсөл 2016-2019 онд гурван жилийн хугацаанд хэрэгжиж үр дүнгээ Төслийн удирдах хорооны дарга Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайханд танилцууллаа.

2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Азийн хөгжлийн банкны “Баруун бүсийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төслийн хүрээнд нэгдүгээрт, дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах, хоёрдугаарт, дотуур байранд тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, гуравдугаарт дотуур байрны сургалт, хүмүүжил, хүнсний хангамжийн чанар, стандартыг боловсронгуй болгох, салбарын төсөв санхүүгийн орчныг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн мэдлэг, ур чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр  алслагдсан сум, орон нутгийн бага ангийн сурагчдын сурах, хөгжих, таатай орчныг бүрдүүлэхэд жишиг болохуйц үр дүнд хүрчээ. 

Үүнд Увс, Говь-Алтай, Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн дотуур байрыг 4,9 тэрбум төгрөгөөр иж бүрэн засварлаж, дээрх аймгуудын 20 ерөнхий боловсролын сургуулиудын дотуур байранд сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ном, сурах бичиг, гал тогооны тоног төхөөрөмж, хүүхэд хөгжлийн төвийн тавилга, цахилгаан хэрэгсэл, хөгжим тоглоом, хяналтын камерын иж бүрдлийг нийлүүлсэн байна. Мөн дотуур байрны багш, жижүүр, тогооч, эмч, нягтлан бодогч, захирал, удирдлагуудыг чадваржуулах сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж сурагчдын сурах, хөгжих таатай орчныг бүрдүүлээд байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ