МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.06.25
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

"Гэгээрлийн цаг" хөтөлбөр боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, спортын цогц мэдээлэл хүргэнэ

Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамнаас эрхлэн бэлтгэдэг "Гэгээрлийн цаг" хөтөлбөрийг хүргэж байна.

Боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, спортын салбарт болж буй үйл явдал, салбарын яамнаас хэрэгжүүлж буй бодлого, шийдвэрийг энэхүү хөтөлбөрөөс цогцоор нь мэдэж авах боломжтой юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ