НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2020.03.31
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

НИТХ-ын тэргүүлэгчид хуралдлаа

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдлаа. Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд Улаанбаатар хотод эрсдлийн үнэлгээг хийхэд өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгджээ. 

Р.Дагва: Улаанбаатар хот эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар өндөр эрсдэлтэй гэж тооцогдон байна. Нийслэлчүүд бид нар бүгд хяналттай, хариуцлагатай байхгүй бол энэ халдварт өвчин бид нарын дэргэд байна гэдгийг үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн байгуулгууд дээд хязгаарт боломжын хэрээр үйл ажиллагааг явуулж байна. Энэ ажиллаж байгаа хүмүүдээ эд материал болоод сэтгэл санааны ямар туслажм дэмжлэг үзүүлэх вэ, үйл ажиллагаанд нь тус болох ямар шийдвэр байна вэ? гэх талаас хариуцлагатай ажиллах ёстой. 

ШИНЭ МЭДЭЭ