НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар мэдээлэл солилцлоо
2022.10.13
Эдийн засаг, Худалдаа

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар мэдээлэл солилцлоо

Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорациас өнөөдөр Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай болон нийслэлийн концессын хууль эрх зүйн орчны талаар мэдээллийг өгч, олон улсын сайн туршлагуудыг танилцууллаа.

Нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч, "Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Н.Баярчимэг

“Төсвийн зардал өсөж, томоохон төслүүд санхүүжилтийн эх үүсвэрийн дутагдалд орсноос үүдэн олон улсад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр буюу концессын гэрээгээр төслүүдээ санхүүжүүлэх болсон. БНСУ гэхэд нийт 753 төслийг концессоор хэрэгжүүлснийн дотор сургууль, цэцэрлэгийн барилга ч орж байна. Жишээ нь хувийн хэвшлийнхэн эдгээр бүтээн байгуулалтыг өөрийн эх үүсвэрээр барьж, төр түүнийг нь 20 жилийн хугацаатай лизингээр авдаг. Ингэснээр төсвийн зардал багасаж, хугацаа алдахгүй төслүүдээ хэрэгжүүлэх давуу талтай” гэсэн юм.

Манай улсын хувьд Төр, хувийн хэвшлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийг 2009 онд гарсан. Харин нийслэл, орон нутгийн хувьд концессын хэрэгжих төслийн процесст ямар оролцоотой байх нь тодорхой байх ёстой гэдгийг тодотголоо.

Тухайлбал, төслийн санал авахаас эхлээд хэрэгжилтэд хяналт тавих хүртэл процесст нийслэл оролцоотой байх талаар эрх зүйн баримт бичигт тусгаалах саналаа өгөх шаардлагатайг хэлсэн юм. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг Сангийн яамнаас өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард УИХ-д өргөн бариад байгаа билээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ