НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.12.06
Барилга, Хот байгуулалт

Улаанбаатар хотод нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвийг байгуулав

ШИНЭ МЭДЭЭ