НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.10.20
Барилга, Хот байгуулалт

Нийтийн эдэлбэрт нэмж 3.7 га газар бүртгэнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ