НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.10.21
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

"Нийслэл-110" менторшип хөтөлбөр амжилттай хэрэгжлээ

ШИНЭ МЭДЭЭ