2021.02.15
Хүний эрх

Хүнийг эрхийг хамгаалагч ЗОРИГТОН: А Отгончимэг

Монголы эмнести интернэшнлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хүний эрхийн хамгаалагч А.Отгончимэгтэй ярилцсан подкастыг та бүхэнд хүргэж байна. 

Шударга бус явдал, ялгаварлан гадуурхалт, хүний эрхийн зөрчил, бусдыг ад зэтгэр мэт буруутгах үзэлтэй үл эвлэрдгээс өнөөдөр тэдний үг хэлэх эрх чөлөөнд халдаж байна. Хоосон амлалтаар хүний эрхийг арилжиж байгаа этгээдүүдтэй зоригтой тэмцэж чадах хүмүүс юу юунаас илүү эрхэм.

ШИНЭ МЭДЭЭ