Дэлхийн улсуудын талаас илүү нь цаазаар авах ялыг халжээ
2023.10.12
Хүний эрх

Дэлхийн улсуудын талаас илүү нь цаазаар авах ялыг халжээ

2023 оны 10-р сарын 10-ны Цаазаар авах ялын эсрэг дэлхийн өдрийг тохиолдуулан Эмнести Интернэшнлээс мансууруулах бодистой холбоотой хэрэгт шударгаар шүүлгэх эрхийн талаарх олон улсын хэм хэмжээг зөрчин, ялгаварлан гадуурхах байдлаар цаазаар авах ял хэрэглэхээ зогсоохыг уриаллаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ