Эмнести Интернэшнлийн хүний эрхийн хөдөлгөөнд нэгдээрэй
2023.09.20
Хүний эрх

Эмнести Интернэшнлийн хүний эрхийн хөдөлгөөнд нэгдээрэй

Монголын Эмнести Интернэшнлийн Завхан бүлгийн сурагчид Залуу хүний эрх хамгаалагч зуслан сургалтад хамрагдсан туршлагаа бүлгийн бусад гишүүдтэй хуваалцаж нөхөрсөг уулзалт зохион байгууллаа.

Эмнести Интернэшнлийн хүний эрхийн хөдөлгөөнд нэгдээрэй

ШИНЭ МЭДЭЭ