2023.12.20
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

"Философи, хүний эрхийн уулзварт: Уур амьсгалын өөрчлөлт" философийн улсын XV олимпиадын оролцогчдын хийсэн бүтээл

"Философи, хүний эрхийн уулзварт: Уур амьсгалын өөрчлөлт" философийн улсын XV олимпиадын оролцогчдын хийсэн бүтээлээс хүргэж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ