2021.03.29
Хүний эрх

Б.Энхбаяр: Шүүх, Засгийн газраас эдийн засгийн хувьд хараат байдалд байдаг

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр: 

Шүүхийн тухай хуулийн энэ шинэчлэлтээр шүүх шударга болно гэж бодож болохгүй. Яагаад вэ? гэхээр шүүх эрх мэдлийн системд оролцогч олон субъект байдаг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ