“Хүний эрх ба хуульчдын оролцоо” хэлэлцүүлэг эхэллээ
2021.11.22
Хууль, эрх зүй

“Хүний эрх ба хуульчдын оролцоо” хэлэлцүүлэг эхэллээ

МАН-аас санаачилан хөндлөнгийн мэргэжлийн хуульчдын багаас хүний эрхийн асуудлаар хууль, эрх зүйд хийгдсэн бодлогын судалгааны дүнг танилцуулах “Хүний эрх ба хуульчдын оролцоо” хэлэлцүүлэг эхэллээ.

Эл судалгааны үр дүнгээр хүний эрхэд суурилсан эрх зүйн шинэтгэл хийгдэх болно.

ШИНЭ МЭДЭЭ