2021.07.02
Хүний эрх

Авлигын хэрэг болон торгуулийн шийтгэлийг өршөөлд хамруулах ёсгүй

Авлигын хэрэг болон торгуулийн шийтгэлийг өршөөлд хамруулах ёсгүй гэж УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр үзлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ