МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.12.24
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Ж.Бат-Эрдэнэ: Үхрийн арьс товруутах өвчин гэж шинэ өвчин гараад байна

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ: 

19 аймагт шүлхий өвчин гарсан байна. 2017 онд мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг баталсан. 2018 оны 6-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ