МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.29
Барилга, Хот байгуулалт

Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг даатгалын баталгаагаар шийдвэрлэх боломжтой

УИХ-ын гишүүд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон Даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн талаар мэдээлэл өглөө.  

ШИНЭ МЭДЭЭ