МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Хууль батлагдлаа, хулгай хийх нөхцөл хаагдлаа
2022.12.26
Уул уурхай, Ашигт малтмал

Хууль батлагдлаа, хулгай хийх нөхцөл хаагдлаа

УИХ-ын гишүүн Ж. Бат-Эрдэнэ Уул уурхайн бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийг ахалж ажилласан.

Энэ хууль батлагдсанаар:

Монгол улсын иргэн бүр баялагаа тэгш хүртэх, улс орныхоо эдийн засгийг сэргээх, цаашид эрх мэдлээ урвуулан ашигладаг байдлыг таслан зогсоож, уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааг шударга, нээлттэй ил тод хийх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ