НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2022.01.08
Барилга, Хот байгуулалт

Нийслэлийн эрхзүйн байдлын тухай хууль 1-р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэллээ

Р.Дагва: 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нартай Улаанбаатар хот хэрхэн ажиллах талаар үндсэн зохицуулалт тусгагдаж өгсөн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ