НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

РЦНК-ийн дэргэдэх талбай хааж барьсан хашааг албадан буулгалаа
2022.03.24
Барилга, Хот байгуулалт

РЦНК-ийн дэргэдэх талбай хааж барьсан хашааг албадан буулгалаа

РЦНК-ийн дэргэд барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөлгүй атлаа зам, талбай хааж хашаа барьсан байсныг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар албадан буулгалаа. Нийслэлийн Засаг дарга энэхүү хэсгийг нийтийн эзэмшлийн талбай болгох чиглэл өгөөд байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ