МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.02
Орон нутгийн хөгжил

Ж.Бат-Эрдэнэ: Аймгуудын хөрөнгө оруулалт харилцан адилгүй байгаа нь учир дутагдалтай

ШИНЭ МЭДЭЭ