"Хүний эрхийн боловсрол" багт нэгдэхийг урьж байна
2023.04.04
Хүний эрх

"Хүний эрхийн боловсрол" багт нэгдэхийг урьж байна

Эмнестид элсээд шинэ гишүүний сургалтад хамрагдсан ч үйл ажиллагаанд нэг л оролцож өгөхгүй, эвээ олохгүй байна уу?

Эмнестигийн залуучууд олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол түгээх эвэнт, арга хэмжээ зохион байгуулах зорилгоор "Хүний эрхийн боловсрол" баг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Эмнестигийн гишүүдэд нээлттэй бөгөөд тус багт нэгдэхийг хүсвэл 4/6-нд 16:30 цагт эмнестид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ