НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

“Баян зүрхтэй, зүтгэлтэй төгсөгч” хөтөлбөр боллоо
2023.06.12
Орон нутгийн хөгжил

“Баян зүрхтэй, зүтгэлтэй төгсөгч” хөтөлбөр боллоо

Математик, Физик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Англи хэл гэсэн 4 хичээлээр 04.06-аас 06.06 өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаанд ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчид Оюунлаг сургуулийн багш нараар давтлагаа авч дууслаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ