МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.05.29
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

"Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлгээр УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ оролцлоо

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ ард иргэдийн бодол санааг сонсож, тэдний амьдрал, нийгмийн хандлага, эдийн засаг, улс төрийн талаар ямар зүйл бодож явдаг болон хэлэхийг хүсдэг зүйлсийг нь сонсжээ. Ингэхдээ тэрээр иргэдийг зааланд бөөнөөр нь цуглуулж, өөрөө микрофон барьж чанга ярьсангүй. Харин өөрөө такси барьж, мөн таксигаар үйлчлүүлэх үедээ жолооч, зорчигч иргэдтэй нээлттэй ярилцсан байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ