МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар хэлэлцлээ
2020.12.24
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

Зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар хэлэлцлээ

Автозамын тухай хуулийн ажлын хэсэг хуралдаж, Зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар хэлэлцлээ.

Цар тахлын улмаас бий болсон нөхцөл байдлын хүрээнд Орон нутгийн ачаа тээврийн урсгал, Нийтийн тээвэр, Агаарын тээвэр гээд олон асуудал байгаа боловч нэн тэргүүнд Эрүүл мэндийн яаралтай тусламж шаардлагатай иргэдийг тээвэрлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээг ойртуулах ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ