МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.19
Зам, Тээвэр

Тээвэр логистикийн салбар хөгжлийн нэг гол тулгуур мөн үү?

ЗТХЯ-ны сайд Б.Энх-Амгалан: Монголоор дамжин өнгөрөх транзит тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх нь эдийн засагт чухал нөлөөтэй.

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ: Хөгжлийн нэгдсэн бодлого байх ёстой. Нийт эдийн засгийг барьдаг нэг байгууллага байх нь чухал юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ