МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.29
Орон нутгийн хөгжил

"Шинэ хөдөө- Булган" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжиж байна

Шинэ хөдөө- Булган дэд хөтөлбөрийын хүрээнд малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, эрчимжсэн аж ахуй, техник технологийн шинэчлэлийг үе шаттай нэвтрүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

УИХ-ын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ: Өнгөрсөн жил 800 мянгаар зарж байсан үхэр энэ жил 1 сая 200 мянган төгрөг болж байна. Амьдын жин нь 50-70кг нэмэгдэхээр болж байна. Ингэсний үр дүн малчдын амжиргаа сайжрах, малын чанар сайжрал, үйлдвэрлэлийн үр өгөөжийг сайжруулах асуудал гарч ирж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ