МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.14
Орон нутгийн хөгжил

Шинэ хөдөө - Булган хөтөлбөр

Ажил орлоготой болгох, тогтвор ажлын байр бий болгох үндсэн суурийг бий болгож байна. 

Ж.Бат-Эрдэнэ: Булган аймаг дээр хэрэгжүүлж байсан энэ хөтөлбөр засгийн газрын том хөтөлбөр болон хэрэгжиж эхэллээ. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын маань үр дүн бол юм хийе, бүтээе гэсэн хүмүүсийн сэдлийг сэрээж, идэвхижүүлж өгч байгаа нь хамгийн том амжилт юм. Өмнө нь төсөл хөтөлбөрийг яриад л хаана хэрэгжиж байгаа нь харагдахгүй байсан. Булганчуудын хувьд энэ хөтөлбөр  амьдрал дээр нь хүрч ирсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ